Kapitánské kurzy

Kapitánské kurzy

Pořádáme kondiční a výcvikové teoreticko-praktické stážové plavby.

 • Probíhají v Chorvatsku na kajutové plachetnici a jsou zaměřeny na získání teoretických vědomostí a praktických návyků nezbytných pro bezpečné vedení jachty v pobřežních vodách za každých podmínek.
 • Absolvování tohoto výcvikového kurzu je nezbytné pro získání licence opravňující k vedení námořní jachty pro oblast „C“ nebo „B“ vydaného MDČR.
 • Praktické kurzy na moři vedou jachetní instruktoři jmenovaní MDCR

Kurzy námořního jachtingu

Probíhají v Chorvatsku na kajutové plachetnici a jsou zaměřeny na získání teoretických vědomostí a praktických návyků nezbytných pro bezpečné vedení jachty v pobřežních vodách za každých podmínek a dále jako možná příprava pro absolvování výcvikového kurzu, jehož cílem je získání licence k vedení rekreačního plavidla na moři.

Moře je totiž překrásné, když fouká lehký vítr, ale i neúprosně drsné, když přijde bouře. Jen ten, kdo dobře zná pravidla a v každé chvíli je poctivě dodržuje, má z jachtingu radost v každých podmínkách.

V nouzi vám totiž nepomůže žádný doklad, ale jen pouze to, co sami znáte.
Proto je pro vás připraven následující kurz námořního jachtingu.


Stážová plavba

Během týdenního pobytu na jachtě se pod vedením zkušeného kapitána seznámíte s následujícími tématy praktického nácviku námořního jachtingu:

 • přejímka lodi s kapitánem
 • identifikace lodních mechanismů a vybavení
 • závady a jejich odstraňování bezpečnostní
 • vybavení lodi, záchranné prostředky ovládání
 • plachet, motoru, základní údržba
 • kontrola lodi před vyplutím
 • manévrování s lodí v přístavu, vyvazování
 • manévrování pod plachtami, na motor
 • praktické základy navigace, radiový provoz
 • kotvení
 • odevzdání lodi

V teroretické části se seznámite s problematikou

 • COLREG (pravidla pro zabránění srážkám na moři)
 • IALA ( značení mořských cest)
 • plavební nauky
 • námořního práva
 • první pomoci
 • základů námořnické angličtiny
 • základů radiokomunikace
 • meteorologie
 • navigace

Kapitánské průkazy