Rady a informace

Rady a informace

Doporučení pro pohodovou plavbu

Po příjezdu do přístavu

Mnozí naši klienti dorazí do přístavu po mnoha hodinách úmorné cesty a po celoročním náročném zaměstnání. Už už aby si převzali loď a vypluli. Je třeba ale pamatovat na to, že také personál základen je zvláště ve vrcholné sezóně prací doslova zavalen. Mají půl dne na to aby vaši loď spolu s mnoha dalšími po předchozím nájemci zase uvedli do řádného technického stavu, perfektně uklidili a zajistili často složité formality, loď vám předali, seznámili Vás s jejím ovládáním a vykonali ještě spoustu jiné práce.

Proto si pokuste osvojit jednu zásadu – jak vytáhnete paty z domu, zpomalte svůj denní rytmus, ponořte se do jižanského životního tempa, zapomeňte na svět termínů a fixních schůzek, pracovních plánů a okének v kalendáři. Až se vrátíte, užijete si toho zase víc jak dost. Prostě vypněte a dívejte se kolem sebe – naši přátelé na místě žijí v průměru déle než my a víc si to užijí!

Je běžné, že dlouhé cesty, zvláště letadlem, svádějí k oslavě – jen aby nebyla předčasná ! Personál na místě má nejenom právo ale přímo povinnost nepředat loď, pokud lidově řečeno není komu – to jest kapitán není ve stavu kdy je schopen to absolvovat. Lidé na základnách jsou vesměs neobyčejně tolerantní. Nezkoušejte ale jejich trpělivost napínat až na hranici únosnosti ! Jsou to také jen lidé a dělají náročnou práci !

Prosíme Vás proto, abyste se nedomáhali předání lodi dříve, než stanoví smlouva, personál dělá co umí. Když to půjde, předají vám ji jakmile to bude možné. Když je ale budete vytrhávat v jejich úsilí opakovanými dotazy kdy už to bude a bombardovat žádostmi a nervózně bloumat po molu, věc se tím jen zhoršuje.

Dojíždějte na základny až odpoledne, v klidu si nejdříve vyříd´te ostatní záležitosti a formality (parkování, přihláška v maríně, nákupy) a zavazadla nechte v autech nebo je složte na k tomu určené místo a běžte se raději projít, nebo koupat nebo si dejte něco dobrého v nějaké taverně.

K lodi se dostaví nejdříve kapitán a nájemce lodi ( to je ten, kdo je uveden na smlouvě), převezme loď a pak se teprve ostatní nalodí.

Firmy se kterými spolupracejeme jsou solidní, jejích lodě jsou dobře udržované a jejích pracovníci Vám nejenom vyjdou vstříc ale navíc nemají žádný důvod, proč vám zatajit jakýkoli problém, který se může vyskytnout.

Přesto si loď řádně přebírejte – vyplatí se to. Vše co se vám nezdá, podrobně zapiště do protokolu při převzetí. Vyplatí se Vám to až budete loď vracet.

U malých zvláště chorvatských firmiček to platí ne dvoj ale trojnásobně!

Stejně tak podrobně zapiště jakékoli nedostatky nebo problémy při návratu. Je těžké vyjednávat po nějakých problémech, když nám rejdař ukáže protokol, ve kterém je zaškrtnuto všude 100% a dále ani čárka.

Co si vzít na sebe?

Hlavně toho nebrat zbytečně moc. Ne mnoho a hlavně do skladného zavazadla – kufr na většině lodí není kam uložit.

Jak převzít loď?

Check – in – převzetí lodě

Nikdy se nenechejte uspěchat. Dejte si podrobně vysvětlit všechna lodní zařízení. Zkontrolujte osobně všechen inventář a vše si nechejte podrobně vysvětlit!
Jde o vaši bezpečnost na moři!

V lodi

 • mapy a plavební příručky na předpokládanou trasu. Dále už leckde nic neseženete
 • vyzkoušejte startování a chod všech motorů a vytéká- li chladící voda. Zařaďte krátce vpřed i vzad a sledujte zda vrtule zabírá
 • nechte si ukázat, kde se odvzdušňuje palivový systém hlavního motoru, kde se kontroluje olej a sekundární chladicí okruh, napětí klínového řemenu
 • kde jsou baterie a v jakém jsou stavu (stávající napětí naprázdno a pod standartní zátěží), funguje-li dobíjení, jak jsou baterie zapojeny
 • zda lednice (event. mraznice) běží když je vypnutý motor ale zapomenete vypnout motorovou baterii. U některých lodí (Océanis) je kompresor poháněn mechanicky přímo od motoru. Moderní lodě již mají systém elektronického oddělení motorové a servisní baterie, ale neplatí to vždy!
 • nechejte si vysvětlit funkci lednic, zvláště u moderních účinných typů – například s vnějším chlazením mořskou vodou na katamaranech
 • identifikujte všechny vypínače, funkci pojistek, umístění a funkci hlavní pojistky a vypínače a pojistky kotevního vrátku
 • zkontrolujte funkci čerpadel vody, stokových čerpadel, pump na WC
 • zkontrolujte všechny stoky, zda jsou suché. Najdete-li stopy lodního hmyzu (karaluků) což je běžné v Karibe , vyžádejte si feromonové pastičky
 • v motorové stoce hledejte stopy unikání maziva nebo paliva, netěsnost ucpávky
 • zkontrolujte uložení a počet záchranných vest, kurtů, signálních raket, hasících přístrojů, uložení a stav lékárničky a záchranného voru
 • nechte si ukázat nářadí a předepsané náhradní díly – zejména klínový řemen (!), filtry a impeller – kolečko do čerpadla chlazení motoru

Na palubě

 • prohlédněte si nafouknutou dinghy a její příslušenství (úchyty, očka, havlenky, lepicí sada)
 • zkontrolujte plynové bomby, stav paliva a sladké vody. V každém případě při vyplutí vše nechejte doplnit na full a to včetně záložních kanystrů a benzín s olejem pro přívěsný motor
 • zkontrolujte funkci VHF radiostanice krátkým zavoláním do kanceláře
 • zjistěte se zda funguje ruční svítilna a zda do ní máte náhradní baterie. Na některých lodích v Karibiku není zásuvka 12 V na formát autozapalovače, ale na požádání vám tuto zásuvku dodají a vyvedou z přístrojové desky
 • nechejte si předvést základní ovládání GPS
 • nestyďte se opakovaně ptát, dělat machra se nevyplácí
 • prověřte chod kormidelního kola a funkci autopilota
 • zkontrolujte havarijní kormidelní páku, místo kam se nasazuje, dále havarijní (ruční) stokovou pumpu a rukověť k ní
 • rozsviťte všechna navigační světla a zkontrolujte je, včetně nočního osvětlení kompasu (!)
 • vyzkoušejte chod kotevního vrátku, ujistěte se, že konec kotevního řetězu je řádně upevněn na místě k tomu určeném
 • nechte si ukázat druhou kotvu a umístěte ji tak, aby byla po ruce, v některých místech ji budete potřebovat
 • nechte si ukázat, kde je jistič nebo pojistka vrátku a zda je tam pojistka náhradní
 • podívejte se na úvazná lana
 • prohlédněte si pečlivě lodní trup a zapište každou odřeninu do protokolu.
 • podívejte se zevnitř větracích otvorů
 • ověřte si, zda jdou kryty plnicích hrdel paliva a vody otevřít a jaký je systém plnění vody do více tanků, stejně tak jako přepínání odběru z tanku na tank ( na každé lodi je to jinak)
 • vždy vytáhněte plachty, zapište jejich opotřebení a eventuelní předchozí opravy.
 • prověřte funkci navíjecích mechanizmů a plynulý chod všeho pohyblivého lanoví. Navíjecí hlavní plachta musí jít ze stěžně hladce jen pouhým tahem za spodní lík ! 
 • nechte si vysvětlit který je výtah hlavní plachty a kosatky, abyste měli možnost v případě poruchy rolovacího zařízení (např. prasknutí lana) plachty spustit

Pokud jste zvolili seriozní charterovou společnost, zřejmě vše bude v naprostém pořádku. Čistota lodí je příkladná. Přesto, že ji odevzdáte vzorně uklizenou, vždy se po vás znovu vše uklidí i nádobí se přemyje atd. Obecně – odevzdání lodí v Karibiku je benevolentnější, než v Evropě, zejména u Chorvatů. Předpokládá se zde již určitá samozřejmá úroveň klientely.

Za plavby

 • Ještě před vlastním vyplutím si nechte poradit od personálu dobré tipy na zakotvení, zeptejte se na novinky a úskalí a dohodněte způsob spojení pro případ nějaké nenadálé události nebo poruchy
 • Zkontrolujte počasí a ujistěte se , kde a jak získáte další předpověď
 • Trasu si naplánujte tak, aby jste nejzažšího cíle dosáhli v první třetině plavby a pak se v klidu vraceli
 • Poslední dny se držte v blízkosti základny, abyste pak nebyli zaskočeni náhlou změnou počasí a nemuseli pak riskovat nepříjemnou plavbu proti vlnám a větru. Nebylo to ani jednou ani desetkrát, ani stokrát kdy na poslední den zbylo jachtařům příliš velké sousto. Jen s obtížemi pak dostáli svým závazkům (sankce za pozdní vrácení lodi jsou bolestné), někdy jim také nedostáli a někteří na to doplatili i úplnou ztrátou lodi.
 • Schopnost počítat se všemi překvapeními, které vám moře může uchystat, patří k tomu, čemu se říká dobrá námořní praxe – anglicky  good seamanship
 • Proto zhoršení počasí není omluvou, proč se nedostavit včas s lodí zpět – počítejte také s tím,že vrátit loď později je maximální neslušnost vůči pracovníkům základny a zejména vůči těm, kteří mají loď po vás převzít pro svou vlastní dovolenou.
 • Odevzdání lodi a návrat

  Jak už bylo řečeno – v přístavu máte být už předposlední den večer, druhého dne ráno pak máte podle podmínek smlouvy, většinou do devíti hodin, vyklidit loď a být připraveni na předání. Pokud máte zaplaceno pojištění kauce u Kiriacoulisů, předání je většinou jen formální. Naši klienti mají vesměs velmi dobré jméno, snažte se prosím ho nezkazit. Poctivě ohlašte všechny škody a nedostatky, které se na lodi vyskytly, nebo které jste – jistě nechtěně – způsobili. Je to slušnost minimálně vůči těm, kteří přijdou na loď po nás. Jakékoli připomínky nebo nespokojenost podrobně popište do předávacího protokolu. Pokud máte pojištěnu kauci, kterou na místě platíte, v případě, že je vám zadržena celá nebo její část, neodjížděte bez potvrzení a protokolu, za co přesně kauce propadla.